home

CPO, DE PARTICULIERE OPDRACHTGEVERS EN ZELFBOUW

derksen|windt architecten heeft de afgelopen jaren veel ervaring mogen opdoen in het werken met (een collectief van) particulieren als opdrachtgevers. Momenteel lopen er meerdere interessante projecten waarin wij merken, net als in de reeds gerealiseerde projecten, dat onze visie en werkwijze goed aansluiten bij de wensen en behoeften van betrokken opdrachtgevers, waarbij we hier graag specifiek wijzen op onze ervaring met het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Deze vorm van bouwen, waarbij deelnemers aan een collectief zelf in de schoenen van een ontwikkelaar /opdrachtgever staan, maakt het mogelijk woningen te realiseren die meer passen bij de wensen van de uiteindelijke bewoners. Het is een vorm van samenwerken waarvan wij denken dat dit de komende jaren weleens aan belang zal gaan toenemen, aangezien we ook merken dat overheden dit willen gaan stimuleren.

Daarnaast is het bij een CPO project mogelijk om naast de woningen ook de gemeenschappelijke openbare ruimte met elkaar vorm te geven. Doordat je samen op trekt is het mogelijk een mooi, duurzaam en sociale buurt te ontwikkelen.

U wilt dat het ontwerp om u draait, u mag er straks in wonen, dus uw inbreng is cruciaal. We ontwerpen vanuit uw ervaring. We kijken hoe u de ruimten en het ontwerp zou ervaren en proberen mensen positief te verrassen en zo te bieden wat de opdrachtgevers graag willen. Het ontwerpen vanuit de ervaring van de gebruiker bepaalt onze aanpak, en met deze visie onderscheiden we ons sinds 2008. Van daaruit komen we samen met onze opdrachtgevers tot ontwerpen waarin DAGLICHT, DUURZAAMHEID en MATERIAALGEBRUIK een belangrijke rol vervullen. Hieronder vindt u een korte presentatie over onze visie.

REFERENTIES / SELECTIE PROJECTEN


Bij CPO opgaven wordt veel kunde verwacht van de architect. Naast het ontwerpen en technisch uitwerken is communicatie en samenbrengen van de wensen van de opdrachtgevers ook zeer belangrijk. Hierdoor is het bij het tonen van referenties van ons werk goed u onze selectie van projecten te tonen. Dit gaat verder dan alleen de PO en CPP projecten (die hier nog niet allemaal staan doordat enkele nog opgeleverd of gefotografeerd dienen te worden), maar tonen in verschillende projecten belangrijke onderdelen én, niet onbelangrijk, tonen beelden van de architectuur waar we toe komen.