home

CPO, DE PARTICULIERE OPDRACHTGEVERS EN ZELFBOUW

architect cpo collectief 1
derksen|windt architecten heeft de afgelopen jaren veel ervaring mogen opdoen in het werken met (een collectief van) particulieren als opdrachtgevers. Momenteel lopen er meerdere interessante projecten waarin wij merken, net als in de reeds gerealiseerde projecten, dat onze visie en werkwijze goed aansluiten bij de wensen en behoeften van betrokken opdrachtgevers.

Particuliere opdrachtgevers kunnen zich verenigen in een collectief, dit wordt vaak afgekort met CPO, het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Deze vorm van ontwikkelen, ontwerpen, onderzoeken en bouwen, laat de deelnemers van zo een collectief in de meeste gevallen, naast opdrachtgever, ook zelf de ontwikkelaar zijn. In de regel wordt er een professioneel onafhankelijk begeleider van het proces aangesteld om de opdrachtgevers te ondersteunen.

In onze ervaring maakt deze vorm van bouwen het mogelijk woningen te realiseren die meer en direct passen bij de wensen van de uiteindelijke bewoners. Daarnaast is het bij een CPO project mogelijk om naast de woningen ook de gemeenschappelijke openbare ruimte met elkaar vorm te geven. Doordat je samen op trekt is het mogelijk een mooi, duurzaam en sociale buurt te ontwikkelen.

Het is een vorm van samenwerken waarvan wij denken dat dit de komende jaren wederom aan belang zal gaan toenemen. In de periode dat de bouwcrisis echt vat had op de markt, werd deze bouwvorm steeds meer populair. In de afgelopen jaren, met de steeds groeiende economie en toenemend interesse in vastgoed, hebben de ontwikkelaars en investeerders hun rol van voor 2008/2009 weer in het bouwproces ingenomen. Hiermee horen wij veel dat collectieven van particulieren misgrijpen, dit omdat de grond of de oude gebouwen op een vrije markt worden aangeboden. In het proces van bieden en inschrijven zijn de professionals beter en meer ervaren, waardoor deze gebouwen en stukken grond door de ontwikkelaar ontwikkeld worden. Iets wat mag, en tot goede resultaten kan leiden. Maar het CPO heeft in onze ogen daarnaast bestaansrecht. Bijvoorbeeld wanneer een gemeente een kleine gemeenschap, een wijkje met veel verbinding en betrokkenheid, of woningen met zeer ambitieuze duurzaamheidseisen wil realiseren. Dan is CPO wat ons betreft een heel mooi iets. De gemeentes zullen dan gericht op die manier het te transformeren gebouw of kavel uit moeten geven. Gezien het woningtekort voor juist de iets meer betaalbare woningen kan dit zomaar iets zijn wat gemeenten, misschien zelfs opgedragen vanuit het rijk, gaan doen.

Wij denken dat onze visie op architectuur en onze werkwijze zeer geschikt zijn voor collectieven van particuliere opdrachtgevers. We hebben het enkele malen mogen doen, dit resulteerde in betaalbare en toch bijzondere woningen. Dit was in die periode van 2010-2016. In onze optiek kunnen we de komende periode nog verder gaan en juist met deze vorm van ontwikkelen en bouwen onze visie vertalen in projecten.

REFERENTIES / SELECTIE PROJECTEN


Bij CPO opgaven wordt veel kunde verwacht van de architect. Naast het ontwerpen en technisch uitwerken is communicatie en samenbrengen van de wensen van de opdrachtgevers ook zeer belangrijk. Hierdoor is het goed u hier een kleine selectie van projecten te tonen. Dit gaat verder dan alleen de PO en CPO projecten, en deze projecten zijn meer een soort doorkijk naar waar een CPO project met ons toe kan leiden.
Klikt u hier om naar de volledige projecten pagina te gaan.


woning betonnen gevel capelle
baksteen interieur uitbouw
uitbreiding jaren 30 heemstede
uitbreiding binnen buiten
daglichtwoning_2
villa aan het spaarne
uitbreiding woning amsterdam
renovatie boerderij