home

onderzoek ervaring
ervaring van de ruimte en van wat er gebouwd wordt

architect_samensmelting_pompgemaal_en_speelplein_1
Een belangrijk onderdeel van onze visie op de architectuur gaat over de ervaring van de gebruiker. Het woord gebruiker is (helaas) een modewoord geworden de laatste jaren wat niet dekt wat wij bedoelen. Wij hebben het over meer. Het gaat om de ervaring van de ruimte en van wat er gebouwd wordt.

In onze visie is de ervaring van twee soorten gebruikers belangrijk. Allereerst de directe gebruiker, die het ontwerp gebruikt in zijn functie. Bijvoorbeeld de bezoekers van een theater, of diegene die zijn fiets parkeert in een fietsenstalling. Daarnaast is er de indirecte gebruikers, die het ontwerp niet direct in de functie gebruikt, maar wel de invloed van het ontwerp ondervindt, bijvoorbeeld omwonenden of passanten. Wij zien deze beide, even belangrijke, groepen als de gebruiker van het ontwerp. Wij hebben een intensief contact met de gebruiker, zoeken naar hun wensen aangaande de ervaring van de door ons te ontwerpen opgave. Zij staan bij ons centraal.

In dit onderzoek kijken wij in zowel ons eigen als in diverse essentiële aangrenzende vakgebieden om de wensen van de gebruiker te achterhalen. Zo zijn wij veel bezig met literatuur uit het vakgebied 'environmental psychology'. Voor meer informatie over ons onderzoek en eventuele resultaten kunt u contact met ons opnemen.

klik hier voor onze andere onderzoeken