home

onderzoek ondergronds ruimtegebruik
ondergronds ruimtegebruik biedt vele kansen en mogelijkheden

architect_stationsplein_haarlem_3
Sinds de start van ons bureau zijn wij ook als bureau betrokken bij het thema ondergronds ruimtegebruik. Tijdens ons gezamenlijk afstudeerproject hebben wij, gedreven vanuit een stedenbouwkundig onderzoek, een ontwerp gemaakt voor een ondergronds theater onder het stationsplein van Haarlem. Wij waren vrij ons afstudeerplan zelf qua programma in te richten en via diverse varianten en opties raakten wij geïnteresseerd in ondergronds verblijven.

Wanneer men een groot programma als een theater wil, en de wens is om dit niet aan de rand van de stad maar in het centrum te plaatsen, waarom niet ondergronds? Wat zijn de bezwaren? We hebben allereerst in een uitgebreide studie gekeken naar vele praktische aspecten die de aandacht vragen variërend van de constructieve mogelijkheden, de meerkosten en de brandweereisen tot de installaties, de materialisering en de bouwmethoden. Uiteraard is het duurder, maar wanneer de situatie en de vraag ondergronds bouwen als ideale oplossing hebben is dit af te wegen tegen de winst die het plan in dit geval de stad levert en blijkt het in ieder geval mogelijk. In het document 'Ruimtelijke Verkenning 2000' noemde de onderzoekende commissie de Nederland ondergrond al een 'beloofd land en een laatste grens' (VROM, 2000).

Hier vanuit restte de vraag: Maar wil men dan wel ondergronds gaan?
Wij onderzochten en onderzoeken of het mogelijk is vanuit de diverse thema's die wij tegen kwamen (bijvoorbeeld vorm van ruimten, 'wayfinding', cognitieve dissonantie, verwachting, basishouding, instinct) een ondergronds verblijf aangenaam of interessant te maken voor de gebruiker.

Wij zien ondergronds ruimtegebruik (sindsdien) als een deel van de bouw en architectuurwereld waar veel potentie in zit en als een onderwerp waar wij verder op in willen gaan. In 2012 hebben we in opdracht van de gemeente Amsterdam een ontwerp gemaakt voor een ondergrondse fietsenstalling met plein voor het Kleine-Gartmanplantsoen te Amsterdam. Momenteel zijn we op kleinere schaal bezig met een ondergrondse uitbreiding aan een woning. Ook zijn we meerdere malen als expert bij symposia betrokken rond dit onderwerp. Van het Centrum Ondergronds Bouwen tot het KIVI tot Indesem.

Ons uitgangspunt is dat ondergronds ruimtegebruik vele kansen en mogelijkheden biedt, maar uitsluitend wanneer de keuze om ondergronds te bouwen een absolute toegevoegde waarde heeft ten opzichte van goedkoper, meer gebruikelijk en eenvoudiger bovengronds bouwen. Voor meer informatie over ons onderzoek en eventuele resultaten kunt u contact met ons opnemen.

klik hier voor onze andere onderzoeken