home
gezichten_NEWcontact gegevens


Een project start vanuit een (vrijblijvende) kennismaking waarin we uw wensen en de opgave bespreken, om van daar uit tot het ontwerp en de realisatie te komen.

telefoon
0624561739 (Windt)
0642586644 (Derksen)

email
mail@derksenwindt.nl

atelier
Maerten Trompstraat 25 te Delft, en
Herenweg 115 te Heemstede

online netwerken
linkedin David Windt en linkedin Jeroen Derksen
twitter @derksenwindt
facebook derksen|windt architecten
google business delft en heemstede
instagram derksen_windt_architecten

kantoor_delft

over ons


David en Jeroen zijn in 2008 derksen|windt architecten begonnen. David Windt (1981) en Jeroen Derksen (1982) zijn beiden architecten, afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft als Master of Science in Architecture. Daarbij hebben beiden hier ook de master Building Technology afgerond en een aantekening Urbanism behaald.

De brede opleiding sluit aan bij de interesses die nog steeds voor de architecten gelden: Building Technology gaat over de innovatieve mogelijkheden van gebouwen, de aantekening Urbanism is een extra herkenning in het ontwerpen van de openbare ruimte.

David Windt komt van oorsprong uit de regio Haarlem / Heemstede en woont in Heemstede. Jeroen Derksen komt van oorsprong uit de regio Midden-Delfland en is woonachtig in Rotterdam.

BNA


derksen|windt architecten is aangesloten bij de BNA (Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus) en is een erkend architectenbureau.

BNA


3D (en BIM)


Het werken in 3D en met een BIM (Building Information Model) neemt een belangrijke positie in. Vooral bij grotere projecten levert dit winst op. Ook zonder het delen van de informatie uit het model is een 3D uitwerking zeer nuttig. Het project wordt technisch en constructief inzichtelijk, en het project kan beter worden doordacht. Wij doen dit al jaren voor alle projecten vanaf middelgroot.

Tot slot gebruiken wij 3D veel bij presentaties en verduidelijking van het ontwerp. Van animaties tot renders, waarbij wij dit overigens vaak combineren met niet-digitale en dus echte maquettes.Wat doen wij als architect?


Alles start met het ontwerp. Wij komen na gesprekken, onderzoeken en het verzamelen van input met een visie op de opgave, hoe wij het voor ons zien. Dit is geen aaneenschakeling of collage van referenties of wensen, maar we proberen alles samen te laten komen in een ontwerp. Soms met wat varianten. We proberen tijdens het ontwerpen te kijken wat iets zou kunnen zijn, een soort optimaal antwoord op wat eigenijk de vraag van de opgave is.

Daarbij is een belangrijk deel van ons vak het realiseren van wat wij ontwerpen. Hier voor ontwerpen wij het gebouw tot in het detail door. Om te mogen bouwen is er in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Het aanvragen van de omgevingsvergunning en de daarbij horende zaken regelen wij volledig, inclusief het begeleiden van de constructeur, bodemonderzoekers en dergelijken.

Vervolgens moet er een aannemer geselecteerd en aangestuurd worden om het geheel te realiseren. Hiervoor werken we het plan uit tot een Technisch Ontwerp, ver uitgewerkte tekeningen met een Omschrijving of Bestek.

Tot slot maken we werktekeningen (afhankelijk van de schaal van de opdracht) en voeren we de bouwbegeleiding. Hier hebben wij ondertussen veel ervaring in en ook dit zien wij als belangrijk onderdeel om tot de optimale realisatie van het ontwerp en uiteindelijk uw wensen te komen.

onze opdrachtgevers


derksen|windt architecten (sinds 2008) heeft diverse mooie opgaven mogen ontwerpen en realiseren, voor en met uiteenlopende opdrachtgevers. Van particulieren tot projectontwikkelaars en van ondernemers tot sociale woningbouwstichtingen.

De afgelopen jaren hebben we onder andere ervaring mogen opdoen in het werken met een collectief van particulieren als opdrachtgevers. Momenteel lopen er meerdere interessante projecten waarin wij merken, net als in de reeds gerealiseerde projecten, dat onze visie en werkwijze goed aansluiten bij de wensen en behoeften van betrokken opdrachtgevers. Het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van bouwen, waarbij deelnemers aan een collectief zelf in de schoenen van een ontwikkelaar /opdrachtgever staan, en maakt het mogelijk woningen te realiseren die nog meer passen bij de wensen van de uiteindelijke bewoners. Het is een vorm van samenwerken waarvan wij denken dat dit de komende jaren weleens aan belang zal gaan toenemen, aangezien we ook merken dat overheden dit willen gaan stimuleren.
Voor collectieven van particuliere opdrachtgevers hebben wij een pagina met meer informatie toegespitst op (PO en) CPO (klikt u hier)

Het werkgebied


Wij hebben tot op heden gewerkt in veel en diverse gemeenten, soms met lokale kennis, maar ook regelmatig hebben we de gemeente en de locatie leren kennen voor het project. Voor ons heeft het niet kennen van een gemeente nooit nadelig gewerkt.

Hier enkele voorbeelden van gemeenten waar we projecten hebben mogen ontwerpen, waarmee we ons (groeiende) werkgebied proberen weer te geven: Haarlem, Delft, Rotterdam, Hilversum, Nijmegen, Wassenaar, Rotterdam, Monster, Heemstede, Ter Aar, Lent, Amsterdam, Maassluis, Midden Delfland, Roosendaal, Westland, Aalsmeer, Tiel, Den Helder, Alkmaar en meer.


website en copyright


laatste update website 29 september 2023
© derksen|windt architecten 2008-2023
© fotografie derksen|windt architecten, voor sommige projecten ook © René de Wit en PP de Meijer en Studio de Nooyer en Stijnstijl fotografie en Dave van Leeuwen en Ruben Dario Kleimeer.