home
Een project start voor ons met een (uiteraard vrijblijvende) kennismaking waarin we uw wensen en potentiële opgave bespreken. Soms bezoeken we samen een kavel of plangebied, of een bestaande woning of bestaand pand. Wanneer duidelijk is wat u wilt en belangrijk vindt en wat wij zouden kunnen betekenen bieden wij altijd van tevoren onze werkzaamheden aan. Als u dan voor ons kiest gaan we van daaruit van start met het ontwerp, om uiteindelijk samen tot een fraaie realisatie te komen.

telefoon
0624561739 (Windt)
0642586644 (Derksen)

email
mail@derksenwindt.nl

atelier
Maerten Trompstraat 25 te Delft en
Herenweg 115 te Heemstede

gezichten_NEWover ons


David en Jeroen zijn in 2008 derksen|windt architecten begonnen. David Windt (1981) en Jeroen Derksen (1982) zijn beiden architecten, afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft als Master of Science in Architecture. Daarbij hebben beiden hier ook de master Building Technology afgerond en een aantekening Urbanism behaald.

De brede opleiding sluit aan bij de interesses die nog steeds voor de architecten gelden: Building Technology gaat over de innovatieve mogelijkheden van gebouwen, de aantekening Urbanism is een extra herkenning in het ontwerpen van de openbare ruimte.

David Windt komt van oorsprong uit de regio Haarlem / Heemstede en woont in Heemstede. Jeroen Derksen komt van oorsprong uit de regio Midden-Delfland en is woonachtig in Rotterdam.Wat doen wij als architect?


Alles start met het ontwerp. Wij komen na gesprekken, onderzoeken en het verzamelen van input met een visie op de opgave, hoe wij het voor ons zien. Dit is geen aaneenschakeling of collage van referenties of wensen, maar we proberen alles samen te laten komen in een ontwerp. Soms met wat varianten. We proberen tijdens het ontwerpen te kijken wat iets zou kunnen zijn, een soort optimaal antwoord op wat eigenijk de vraag van de opgave is.

Daarbij is een belangrijk deel van ons vak het realiseren van wat wij ontwerpen. Hier voor ontwerpen wij het gebouw tot in het detail door. Om te mogen bouwen is er in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Het aanvragen van de omgevingsvergunning en de daarbij horende zaken regelen wij volledig, inclusief het begeleiden van de constructeur, bodemonderzoekers en dergelijken.

Vervolgens moet er een aannemer geselecteerd en aangestuurd worden om het geheel te realiseren. Hiervoor werken we het plan uit tot een Technisch Ontwerp, ver uitgewerkte tekeningen met een Omschrijving of Bestek.

Tot slot maken we werktekeningen (afhankelijk van de schaal van de opdracht) en voeren we de bouwbegeleiding. Hier hebben wij ondertussen veel ervaring in en ook dit zien wij als belangrijk onderdeel om tot de optimale realisatie van het ontwerp en uiteindelijk uw wensen te komen.

architectuur en budget


Met onze ontwerpen proberen we slim te zijn met wat iets kost. We hebben iedere opgave weer een zoektocht naar kwaliteit in verhouding tot financiële middelen. Met andere woorden: wij willen graag iets neerzetten wat goed is, wat kwaliteit heeft, wat mooie en fijne ruimtes oplevert, maar wij willen niet dat dit leidt tot eindeloos spenderen van opdrachtgevers.

Soms hebben we opgaven waarbij het budget heel scherp is, daar proberen we dan slim kwaliteit te realiseren. Een normale gezinswoning, een verbouwing van een basisschool, een bedrijfspand, allerlei voorbeelden waarbij er geld is om iets te bouwen, maar met mate. En al zou er meer zijn, wil een opdrachtgever ook niet onbeperkt middelen daarin stoppen.

En ook wanneer we een villa mogen ontwerpen, vinden wij het niet nodig is meer te spenderen en in allerlei details door te slaan. Dat klinkt wellicht tegenstrijdig, maar door bijvoorbeeld materialen in hun kracht te gebruiken (in plaats van iets tegenovergestelds) kun je volumes realiseren zonder dat dit gelijk extreem duur wordt. Idem in afwerking en aankleding.

Wij proberen elke opgave weer zonder overdadigheid en daarmee extra kosten kwaliteit te realiseren. Het past bij onze ontwerpvisie

Het werkgebied


Wij hebben tot op heden gewerkt in veel en diverse gemeenten, soms met lokale kennis, maar ook regelmatig hebben we de gemeente en de locatie leren kennen voor het project. Voor ons heeft het niet kennen van een gemeente nooit nadelig gewerkt.

Hier enkele voorbeelden van gemeenten waar we projecten hebben mogen ontwerpen, waarmee we ons (groeiende) werkgebied proberen weer te geven: Haarlem, Delft, Rotterdam, Hilversum, Nijmegen, Wassenaar, Rotterdam, Monster, Heemstede, Ter Aar, Lent, Amsterdam, Maassluis, Midden Delfland, Roosendaal, Westland, Aalsmeer, Tiel, Den Helder, Alkmaar en meer.

3D (en BIM)


Het werken in 3D (en met BIM (Building Information Model)) neemt een belangrijke positie in. Vooral bij grotere projecten levert dit winst op. Ook zonder het delen van de informatie uit het model is een 3D uitwerking zeer nuttig. Het project wordt technisch en constructief inzichtelijk, en het project kan beter worden doordacht. Wij doen dit al jaren voor alle projecten vanaf middelgroot.

Ook gebruiken wij 3D veel bij presentaties en verduidelijking van het ontwerp. Van animaties tot renders, waarbij wij dit overigens vaak combineren met niet-digitale modellen en dus echte maquettes.

website en copyright


laatste update website 12 juli 2024
© derksen|windt architecten 2008-2024
© fotografie derksen|windt architecten, voor meerdere projecten © René de Wit, en voor één of enkele projecten Studio de Nooyer, Stijnstijl fotografie, PP de Meijer, Dave van Leeuwen en Ruben Dario Kleimeer.